top of page

WYDARZENIA

wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt

Hallowen.jpeg
mikołaj.jpeg

informacje

 • opieka od 17:00 do 19:00

 • Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

 • przewidziany poczęstunek

 • wykwalifikowana kadra nauczycieli

 • koszt 50 zł za wydarzenie

 • ilość miejsc ograniczona - rezerwacja po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu dziecka

więcej info:

533 327713

Rejestracja dziecka

1 KROK 

Wizyta na recepcji Fundacji „Multiintegra” Al. Niepodległości 32 – wejście jak na AULE

Przyjście dziecka na zajęcia odbywa się od godz.7:00 do godz.8:15

Na recepcji przed schodami na Aulę teatralną podpisują państwo:

 • Ankieta COVID uczestnika

 • Upoważnienie odbioru dziecka przez inną osobę niż zawartą w formularzu

 • Zaznajamiają się państwo z regulaminem uczestnictwa WAKACJACH

SZATNIA:  ubrania wierzchnie dzieci w szatni na dole teatru

Buty zmienne:Dowolne z płaską podeszwą

PROWIANT/ ALERGIE/ SPECJALNA DIETA

 • Jeśli  Państwa dziecko ma specjalną dietę prosimy podać tę informację w trakcie rejestracji dziecka w godzinach porannych, nasza kuchnia dostosowuje posiłki pod wszelkiego rodzaju diety zalecane przez lekarza.

 • Jeśli zostawiają państwo dziecku jakiś prowiant ( kanapka, napój) prosimy o informacje. Prosimy również o niedawanie dziecku słodyczy.

LEKI – Jeśli państwa dziecko korzysta z leków środków farmaceutycznych, prosimy o taką informacje w dniu rejestracji. 

Regulamin Wydarzenia w Fundacji Multiintegra
Fundacja „Multiintegra” al. Niepodległości 32.

1.Organizatorem zajęć jest Fundacja Rozwoju i Integracji  Multiintegra

2.Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji , przy ul. Niepodległości 32 w Tychach oraz na obiektach zewnętrznych niezbędnych do realizacji zaplanowanych zajęć.

3. Podpisując regulamin rodzic wyraża zgodę na wyjście dziecka w trakcie trwania opieki dziennej poza siedzibę Fundacji w celu przeprowadzenia zajęć na obiektach zewnętrznych.

4.Na zajęciach organizowanych w Fundacji dziecko przebywa pod stałą opieką nauczyciela/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.

5.Dzieci pozostawiane na zajęciach może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w Deklaracji członkowskiej Projektu.

6.W przypadku jeśli dziecko jest upoważnione do samodzielnego powrotu do domu, rodzic zobowiązany jest do pisemnego wyrażenia zgody na ten fakt.

7.Na zajęciach obowiązuje zamiana obuwia. Zachęca się rodziców/opiekunów prawnych aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.

8.Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.

9.Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie Fundacji, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

10.Na zajęcia  organizowane w Fundacji prosimy o  wcześniejszą rejestrację poprzez formularz znajdujący się na stronie www.multiintegra.info

 

11.Jeśli dziecko będzie uczestniczyło w kilku dniach projektu wystarczy jednorazowe wypełnienie deklaracji.

 

12.Organizator ma możliwość zmiany ramowego planu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).

13. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w formie foto/audio/video) na potrzeby promocji i rozwoju projektu .

14. Uczestnik zajęć zalegający z opłatą nie będzie  dopuszczony  do kolejnych dni zajęć. 

15. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż uczestnik zajęć może być odwołany z projektu ze skutkiem natychmiastowym po zaistnieniu następujących okoliczności:

- Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę na zajęciach lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,

- W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny  zatai informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym udział w projekcie,

- W przypadku nie spełniania wymogów regulaminu projektu.

16.W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu / wyposażenia bawialni przez moje dziecko, rodzic/ opiekun prawny  zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA RODO

W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie 
i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Klauzula informacyjna poniżej:

 

Fundacja Multiintegra jest Administratorem podanych przez Panią/Pana danych. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

·       zawarcia umowy o świadczenie usług związanych z organizacją imprez dla dzieci

·       informacji

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane możemy udostępniać podmiotom, z którymi współpracujemy: firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie kurierskiej. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową złożenia oferty i zawarcia umowy. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 533 327713 lub mailowy   sekretariat@multiintegra.pl

bottom of page