Najbliższy zjazd:

Citrus Lemon Peach Career Webinar Facebook Event Cover.png
Formularz zgłoszeniowy
STUDIA (soboty) & WARSZATY (w tyg)
RODZAJ STUDIÓW / ZAJĘĆ

KOSZT ZAJĘĆ W ZALEŻNOŻCI OD RODZAJU:

ZOMI - 30 ZŁ ZA ZAJĘCIA

WYDZIAŁ MAŁYCH GENIUSZY 50 ZŁ

WYDZIAŁ MAŁYCH ODKRYWCÓW 50 ZŁ

URODZINKI 350 ZŁ GRUPA DO 15 DZIECI

Dziękujemy za przesłanie formularza wkrótce się z Państwem skontaktujemy. Prosimy o dokonanie płatności na podany rachunek bankowy opłaty za wybrany kierunek lub zajęcia.